• Hotline: 0906.905.805 - 08.38869088

Đồ chơi mầm non, đồ chơi trẻ em phải theo chuẩn

Từ ngày 15/4/2010, các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu đồ chơi mầm non, đồ chơi trẻ em thuộc đối tượng điều chỉnh QCKTQG cần chủ động liên hệ với tổ chức chứng nhận được chỉ định để được chứng nhận hợp quy, gắn dầu CR.

Căn cứ kết quả chứng nhận hợp quy, doanh nghiệp sản xuất thực hiện công bố hợp quy tại các Chi cục nơi đăng ký kinh doanh. Doanh nghiệp nhập khẩu thực hiện đăng ký kiểm tra chất lượng tại cơ quan kiểm tra là các Chi cục nơi nhập khẩu hàng hóa.

do-choi-mam-non

Đối với đồ chơi mầm non, đồ chơi trẻ em còn dồn trước khi QCKTQG có hiệu lực thi hành được thực hiện như sau: Chi cục yêu cầu các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thống kê số lượng đồ chơi thuộc đối tượng điều chỉnh của QCKTQG còn tồn trước ngày 15/4/2010, phân thành 2 loại. Đồ chơi trẻ em dưới 36 tháng và đồ chơi từ 36 tháng tuổi đến 16 tuổi. Đối với đồ chơi trẻ em dưới 36 tháng tuổi, nếu có bằng chứng chứng minh đã thực hiện việc kiểm tra chất lượng, có nhãn hàng hóa theo quy định, các Chi cục sẽ hướng dẫn doanh nghiệp gắn dấu CR đối với sản phẩm, hàng hóa. Đối với loại đồ chơi trẻ em khác, doanh nghiệp phải thực hiện chứng nhận hợp quy đối với lô hàng phù hợp QCKTQG để được gắn dấu hợp quy CR. Thời hạn hoàn thành các công việc trên là trước ngày 15/9/2010.